מושגים ומונחים בתיירות
 
 
 
 
   

Adjoining rooms: חדרים סמוכים:  
 
Adventure tour: טיולי הרפתקאות

Affinity group: קבוצה בעלת אותה זיקה

After-departure charge: התשלום לאחר החזרה

Agent   סוכן
 

 

Airlines Reporting Corporation: דיווח ל\מ חברת התעופה

All-inclusive package: חבילת הכל כלול

Attractions. אטרקציות

Average room rate: המחיר הממוצע לחדר

Back to back: הלוך ושוב צמודים

Baggage handler: מי שאמור לטפל במטען

Bed and breakfast (B&B לינה וארוחת בוקר

Boarding pass: טופס העלייה למטוס

Booking form: . טופס ההזמנה

Break-even pricing: תמחור מאוזן

Cabin: בקתה

Cash budget: תקציב מזומנים

Certified Tour Professional מוסמך בעל תעודה בתחום התיירות

Certified Travel Counselor יועץ מוסמך בתחום התיירות

Certified Travel Industry Specialist יועץ מוסמך בתחום נסיעות עסקיות ולתומי התעשייה

Chamber of commerce. לשכת המסחר

Charter: טיסה שהוזמנה לזמן מסוים. זו אינה טיסה סדירה ובדרך כלל המחיר יהיה יותר נמוך מטיסה סדירה..

Circle itinerary מסלול מעגלי

City guide: מדריך מקומי להדרכה בעיר

City tour סיור בעיר

Client list: רשימת לקוחות

Conditions: תנאים

Confirmed reservation ההזמנה אושרה

Connecting flight:. טיסת המשך

Connecting room  דלת מקשרת
 
Fixed costs: עלויות קבועות

Fly/drive tour: סיור טיול המשלב טיסה וסיור רכוב

Gateway: העיר, שדה תעופה , או האזור שאיליו יוצאת או שבה הטיסה .

Gateway city: עיר עםשדה תעופה בינלאומי.

Group leader אדם שקבל את האחריות על תיאום סיור וסידורי נסיעה עבור קבוצה.

מנהל הקבוצה ועשוי לפעול כאיש קשר לספקים מקומיים לסיור יתכן כי גם יוביל סיור באופן עצמאי.

Group rate: שיעור הנחה מיוחד מ לקבוצות

Group tour:

חבילה לנוסעים שיש להם מסלול משותף, מועד נסיעה ,ותחבורה. ברוב המקרים הכוונה לטיול מאורגן

סיורי קבוצה בדרך מוגדרים מראש

Guaranteed tour סיור יול מובטח

Guide or guide service אדם או חברה המוסמכים לנהל סיורים ביישובים או אטרקציות ספציפיים

Guided tour: מקומי טיול שנערך בידי מדריך

Head tax: : מחויב עבור נוסע נכנס ויוצא. מס גולגולת

High season: עונת השיא
 
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים