מידע לתייר הדתי בקונטיקט


   בתי חב"ד בקונטיקט

Fairfield

הרב שלמה לנדא

1571 Stratfield Road
Fairfield

203-373-1118 : טלפון 
347-526-4993 :
בית
ShlameLanda@gmail.com : אימייל
www.ChabadFF.com : אתר

 

 

 

 

Glastonbury

הרב יוסף וולבובסקי

25 Harris Street
Glastonbury, CT 06033-1106
860-659-2422 : טלפון 
860-657-2418 :
בית
rabbi@ChabadER.com : אימייל
www.ChabadER.com : אתר

 

 

Greenwich

הרב יוסף דערען

75 Mason Street
Greenwich, CT 06830-5501
203-629-9059 : טלפון 
203-861-2167 :
בית
203-629-9467 :
פקס
rabbi@ChabadGreenwich.org : אימייל
www.ChabadGreenwich.org : אתר
 

 

 

 

Hamden

הרב מנחם פיקרסקי

1650 Whitney Avenue
Hamden

203-248-9492 : טלפון 
203-248-1660 :
בית
203-248-4279 :
פקס
rabbi@ChabadOfHamden.com : אימייל
www.ChabadOfHamden.com : אתר

 

 

 

 

Waterbury

הרב יוסף אייזנבך

81 West Main Street
Waterbury, CT 06720-0454
 203-753-3242 : טלפון 
860-361-9092 :
בית
203-755-4067 :
פקס
www.JewishWaterbury.com : אתר

 

 

 

Milford

הרב שניאור ווילהאם

15 Edgefield Avenue
Milford, CT 06460
203-878-4569 : טלפון 
203-878-4569 :
בית
SchneurWilhelm@gmail.com : אימייל
www.JewishMilford.com : אתר

 

 

 

New London

הרב אברהם שטרנברג

135 Plant Street
New London, CT 06320-4423
860-437-8000 : טלפון 
860-442-6245 :
בית
860-442-5092 :
פקס
ChabadECT@aol.com : אימייל
www.ChabadECT.com : אתר

 

 

New Haven

הרב יוסף חדקוב

Rabbi's Residence
110 Marvel Road
New Haven, CT 06515
 203-389-8472 : טלפון 
203-389-8472 :
בית
www.WestvilleChabad.com : אתר

 

 


Orange

הרב יהושוע העכט

261 Derby Avenue
Orange, CT 06477
203-795-5261 : טלפון 
203-891-9991 :
בית
203-891-9179 :
פקס
www.ChabadOW.org : אתר

 

 

 

Ridgefield

הרב שלום דייטש

Ridgefield, CT 06877
203-438-4421 : טלפון 
203-748-4421 :
בית
SholomYDeitsch@aol.com : אימייל
www.ChabadRidgefield.com : אתר

 

 

 

Storrs Mansfield

הרב שלמה העכט

140 Courtyard Lane
Storrs Mansfield, CT 06268
860-429-8672 : טלפון 
860-429-8672 :
בית
www.JewishUConn.com : אתר

 

 

Westport

79 Newtown Turnpike
Westport, CT 06880
203-226-8584 
טל
 203-227-7352 
פקס

 

 

 

Stamford

הרב ישראל דערען

770 High Ridge Road
Stamford, CT 06905-2308
203-3-CHABAD : טלפון 
203-595-9990 :
בית
203-348-6284 :
פקס
rabbi@ChabadStamford.org : אימייל
www.ChabadStamford.org : אתר

 

 

Wallingford

הרב ברוך קפלן

174 Center Street
Wallingford, CT 06492-4146
203-265-4012 : טלפון 
203-265-4012 :
בית

 

 

 

Waterbury

הרב יוסף אייזנבך

81 West Main Street
Waterbury, CT 06720-0454
203-753-3242 : טלפון 
860-361-9092 :
בית
203-755-4067 :
פקס
www.JewishWaterbury.com : אתר

 

 

 

West Hartford

הרב יוסף ב. קולק

2352 Albany Avenue
West Hartford, CT 06117
860-232-1116 x306 : טלפון 
860-523-9267 :
בית
860-233-2276 :
פקס
rabbi@ChabadChevra.com : אימייל
www.ChabadChevra.com : אתר


 

 

 

 

    
Save on your hotel - www.hotelscombined.com


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים