הלכות לנוסע ולתייר הדתי בחו"ל

לנוחותכם סדר ההלכות ע"פ הא' ב'.הלכות לנוסע הדתי

אבלות

אדם נמצא בחו״ל וקיבל הודעה מרה שבן משפחתו נפטר, מאותו רגע חלים עליו כל דיני האבלות עוד לפני שיטוס לארץ ללוויה.

משמעות הדבר לא יניח באותו יום תפילין ולא התגלח ולא להסתפר, אסור להתקלח ואסור ללבוש בגדים יפים.

בנסיעה עד לשדה התעופה אסור לו להתפלל, לא יברך ולא ילמד תורה.

במהלך הטיסה חייב בתפילה כאבל.

כל זה לא חל עליו אם קיבל את ההודעה בשבת. 

מי שלא יוכל להגיע ללויה מפאת קוצר הזמן עד ללויה והוא מתאבל בחו״ל, ימי האבל מתחילים עם קבלת ההודעה.  אונייה

א. חל איסור לשוט באונייה שהיא בבעלות יהודית כשידוע כי האוניה מפליגה בשבת.
ב. שייט באונייה בבעלות יהודית, כמו גם עובדיה, יכולים לצאת להפלגה בערב שבת,
    למרות שהיא מוציאה את הנוסעים מחוץ לתחום, שכן כל מי שעלה על אונייה לפני השבת,
    נחשבת האונייה כביתו לשבת והרי הוא כמתהלך בביתו.
ג. אם נסע לדבר רשות, יש לעלות לספינה, לכל המאוחר עד יום ד', ומשעלה על הספינה 
    עד יום ד', רשאי להמשיך ולשוט אפילו בשבת.
ד. אונייה השייכת ליהודי, אך העובדים נוכרים והפליגה בערב שבת, נחשבת כאונייה 
    ששייכת לנוכרי.
ה. במידה והאונייה עוגנת בשבת וביקש כי יאפשרו לו לשבות באונייה עד צאת השבת,
    אם אין אפשרות להישאר באונייה, יבקש מנוכרי שיוציא בעבורו את חפציו.
ו. במידה והשייט הוא בשייט תענוגות, צריך להיזהר לא לקחת חלק בפעילות הבידור בהם ישנו חילול שבת, גם אם הפעילויות מבוצעות בידי נוכרי.בטחון ובטיחות לישראלים

ידועה ומוכרת בעיית האנטישמיות המסוכנת ליהודים בחו״ל.
ישנה סכנה בהסתובבות בלילה ( בוודאי בחורות המטיילות בגפן)
ישנם מקומות בהם התהלכות בכיפה מהווה סיכון ולכן יש ללכת עם כובע,כאשר אין ברירה ניתן להקל משום סכנה ואפשר להלך ללא כיסוי ראש.

לשליחים במידה ואתם נמצאים באזור בו מתגוררים גויים שעויינים יהודים ואת מדינת ישראל, ניתן ללבוש בגדים כמותם וזאת כדי שיטעו ויחשבו שהוא מוסלמי.

מטעמי ביטחון מותר לקבוע מזוזה בפנים.   


בית הכנסת

רצוי ומומלץ לעשות השתדלות אם יוצא לטיול שיהיה קרוב לבית כנסת.

אם במהלך הטיול עצרו לתפילה, רצוי הדבר שיתפללו בתוך מבנה.

ואם אין באפשרותם אפשרי להתפלל בחוץ.

 

יש ועוצרים את האוטובוס במהלך הנסיעה לתפילה, יש לעצור במקום בו אין סכנת דרכים, יעמדו במקום בו לא תהיה להם הפרעה של הולכי רגל, רצוי אם ימצאו להם להתפלל בינות לעצים או לי קיר טוב הדבר.

 

מותר ליהודי לשכור מבנה בו יוכלו להתפלל גם אם הוא קרוב לכנסייה.

אך אסור לשכור כלל וכלל מבנה השייך לכנסייה גם אם לא נמצאים בו סממנים של עובדי עבודה זרה כמו כן אין לשכור מבנה מהקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית.

 

חל איסור להתפלל במקום בו ישנם סממנים של עבודה זרה צלב לדוגמא.

 

אם נמצא חלילה בהית חולים ומרותק למיטה ובחדרו כאמור צלב יפנה מבטו או יעצום עיניו.

 

חל איסור ליהודי אורתודוקסי להתפלל בבית כנסת רפורמי או קונסרבטיבי.

האיסור הזה תקף גם אם משכך לא ישמע את תקיעת השופר או את קריאת התורה.

ולכן אם שמע את אחד מהם לא יצא ידי חובה.

 

גם אם יוזמן לשאת דרשה בבית כנסת רפורמי או קונסרבטיבי יסרב.

 

אם נוסעים ברכב לבית הכנסת טרם שבת רצוי להחנות את הרכב לא קרוב מידי לבית הכנסת שכן אם בא ברכבו לא יקבל שכר הליכה לבית הכנסת.

 

אם קר מאוד בבית הכנסת חל איסור לאמר או לרמוז לגוי להדליק את ההסקה ואם אינו יכול לסבול ילך למלון ויתפלל יחיד.

 

אם קבוצת מטיילים נמצאת בבית כנסת יתפללו בנוסח המקום.

 

מי שנמצא בחו״ל יפנה פניו לכיוון ארץ ישראל.

מותר להעמיד את הקהל על טעותו אם פונים לכיוון הלא נכון.
בית מלון

א. אין להזמין מלון כשידוע ליהודי כי עליו לעשות צ׳ק אאוט בטרם יציאת השבת.
ב. במידה ואין ברירה ישאיר את חפציו בהשגחה במלון בכדי שלא יטלטלם.
ג. הדלקת נרות שבת במלון מצריכה התארגנות שכן הדלקת נרות בחדר יכולה להיות מסוכנת כל שכן אם יוצאים מהחדר והדבר עלול להפעיל את גלאי העשן או את המתזים.
לכן יקח קופסת שימורים מלאה אותה יניח בכיור וידביק אליה את הנרות, היות והקופסאות מלאה מהווה היא כבסיס לדבר המותר ולדבר האסור ומשכך ניתן להוציאה מן הכיור.
ד. בעת מצב חירום ניתן לצפות בטלביזה הממוקמת בשטח ציבורי בתחנה נוכרית. אולם מומלץ להימנע מלסמוך על היתר זה.
ה. במידה ומתפללים כקבוצה בלובי של מלון, יקפידו לא להתפלל למול תמונות בעלי חיים.ברכות השחר בנסיעה או בטיסה

אדם שטס במהלך הלילה או נסע ברכבת חייב בברכות השחר שזמנן קודם עלות השחר.
ברכות הראייה

א. כל מי שרואה בחו״ל נהר שוצף, הרים שגיאים, ימות ואוקיינוסים ועל כל נפלאות הטבע יברך  ׳ברוך... העולם עושה מעשה בראשית׳.
את הברכה הזו מברכים בפרקי זמן של לפחות שלושים יום מהפעם האחרונה שאותה ברך. 

ב. במידה וראה תופעות טבע כמו ברק כוכב לכת או זוהר הצפוני יברך ׳ ברוך העולם עושה מעשה בראשית׳.

ג.אם שמע רעמים, נתקל בסופה עוצמתית או נתקל ברעידת אדמה מברך ׳ברוך ... העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם׳.

ד. מי שראה עץ יפה או בעל חיים מברך ׳ברוך... העולם שככה לו בעולמו׳.

ה. הרואה תלמיד יהודי חכם, או גדול בתורה מברך ׳ברוך...העולם שחלק מחוכמתו ליראיו׳.

ו. הרואה גוי חכם מברך ׳ברוך ....העולם שנתן מחוכמתו לבשר  ודם׳.

ז. מי שרואה בית קברות יהודי או מחנה השמדה בו נכחדו יהודים קדושים מברך.

׳ברוך...העולם אשר יצר אתכם בדין, וזן וכלכל אתכם בדין, והמית אתכם בדין,ויודע מספר כולכם בדין, והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם בדין. ברוך אתה השם מחיה המתים׳.
גוי של שבת

אין לבקש מגוי לפני השבת כי יקנה בעבורך דבר כלשהוא במהלך השבת.
מותר לבקש ממנו שיקנה אך אין לאמר או להזכיר שאת הקנייה יערוך בשבת.

מותר לאמר לגוי שיקנה לעצמו את הדבר בו חפץ היהודי ולסכם עימו כי ירכוש ממנו את הדבר בצאת השבת.

אין לאמר לגוי לעשות מלאכות האסורות מדאורייתא

מותר לרמוז לגוי שידליק אור בשבת אך יש לעשות זאת לפני כניסת השבת.

אסור לבקש מעוזרת הבית להפעיל מדיח או לשטוף כלים.

גוי שהדליק את האור בעבור עצמו אסור ליהודי להינות מן האור. אך אם יכול לבצע את הפעולה שתכנן גם בחושך שיחה לדוגמא יכול להמשיך.

הדליק הגוי את האור לעצמו מותר לאמר לו שלא יכבה את האור.


תשלום לגוי של שבת יבוצע רק אחרי יציאת השבת.
במידה ואין אפשרות לא לשלם מותר לשלם אך לא יטלטל את הכסף ואם אין ברירה יעשה זאת בשינוי.

בעיקרון אסור להינות ממלאכתו של הגוי בשבת שנעשה בעבור יהודי.


ישנם סטודנטים יהודים רבים הלומדים בחו״ל, מותר לבקש מסטודנט גוי לרשום את ראשי הפרקים של ההרצאה ויקבלם ממנו ללימודו.
גזל בטיסה

חל איסור לשקר בנושא משקלה של המזוודה בעת השקילה בשדה התעופה.

מותר על פי ההלכה לנוסע שיש לו משקל מעל המותר להעביר חלק מהפריטים ממזוודתו למזוודה של חברו וזאת כדי להימנע מתשלום מה שמכונה אובר ווייט.

מותר לקחת את ההפרש במשקל למטען היד, בהנחה שלא חורג במשקל הכבודה שעולה למטוס ועומד בתקנות התעופה.

חל איסור לשקר ולהעלים מוצרים במכס וחלה על הנוסע להצהיר- במידה ונדרש- גם אם במטענו ישנם פריטים של חברו והם נדרשים בהצהרה ובתשלום.

חל איסור והדבר אפילו נחשב לחילול השם לקחת מזכרות מבתי מלון כמו מגבות וכאלה.
יחד עם זאת ישנם מוצרים כמו עטים מעטפות וסבונים שהמלון מעודד את השימוש בהם- בשל הפרסום שהמלון מקבל.
לכך יש לבדוק את מדיניות המלון באשר לאפשרות לקחת לעצמכם את הפריטים.גזל הגוי

גזל הגוי אסור ואפילו חמור שכן יש וכרוך בכך יחסים עם השלטונות,קרי עבירה בדינא דמלכותא.

מיסים
יהודי שומר מצוות אשר יצא לשליחות חלה עליו החובה לשלם את כל חובותיו לעירייה ולבניין בו גר, ואל לא לחשוב כי ברגע שמסתיימת השליחות אין לו צורך לשלם.

ומשכך חלה החובה עליו לדאוג לסיים חשבונות הטלפון.

אסור להשתמש בטלפון ציבורי שהתקלקל ומשכך אינו מחייב והשיחה מתבצעת בחינם.
החוק המקומי
היה וחלילה נקלע יהודי להתנגשות עם החוק המקומי ומשפטו נקבע ליום השבת, יבקש לשנות את מועד המשפט.
היה והתשובה שלילית וקיים החשש שייענש בשל ביזוי בית המשפט, או אז מותר לו להגיע לבית המשפט אך חלה עליו החובה כי העו״ד שייצגו יהיה גוי.

מותר לו להישבע בבית משפט מקומי רק במילים בהן צדק.

אם חלה החובה כי עליו להצהיר או להישבע ללא כיסוי ראש ינסה להסביר לשופט את חשיבותה של הכיפה, במידה ומקבל סרוב ישבע בראש גלוי.


זמני הטיסות

הטוב ביותר להימנע מטיסות בימי שישי שכן יתכנו תקלות.
במידה וכן טסתם בשישי, יש לוודא כי זמני הטיסה יאפשרו הגעה בזמן מספיק לפני כניסת השבת ובוודאי שיהיה בידו די זמן להגיע משדה התעופה לביתו או ליעדו.טבילת נידה בחו"ל

לעיניין טבילת הנידה בחו״ל עלולות להתעורר בעיות שהם:
-הבעל לא נמצא במקום בעת זמן הטבילה.
- אין מקווה באזור
-בחו״ל שעת השקיעה היא בשעה מאוחרת.

במקום שאין מקווה ומסוכן לנסוע בדרכים בחשיכה לבד.
במקרה שכזה אסור לאישה לחזור קודם שירד הלילה ואם נאלצת לשוב על בעלה לא להיות נוכח בבית

כשהמקווה רחוק ולא ניתן לשוב ממנו ביום שישי ניתן לדחות הטבילה למוצ״ש.

כשאין מקווה ניתן לטבול באגם או בים.
בנהר זורם ניתן לטבול רק בשעת דחק.
בכדי לטבול במקומות האמורים יש צורך להתקלח קודם לכן במים חמים.
כשאין לה אפשרות לטבול בעירום ניתן להקל ולטבול בבגד ים או אף בחלוק שאינו צמוד לגוף.

יש לטבול בים או באגם ברגליים יחפות שאם לא כן אין הדבר נחשב לטבילה.

אין לטבול במקום בו הקרקע בוצית, שמא ידבק לרגלה בוץ ויהווה חציצה.

במקום בו אין בלנית, אפשרי כי הבעל יפקח על תהליך הטבילה.

טבילה בבריכת שחייה אינה טבילה כשרה.

טיולים

א. אין לטייל במתחמי קניות שווקים ורחובות של קניות מתוך מטרה למצוא מוצרים שאותם ירכוש בצאת השבת.

ב.מותר במהלך טיול רגלי בשבת להביט בחלונות ראווה, גם אם רוצה לרכוש את המוצר בצאת השבת אך לא יחפש את מחיר המוצר שכן יראה כאילו מחפש הוא מה לקנות.

ג.אין להיכנס למשרדי נסיעות.

ד.אסור להיכנס לתחנת רכבת מתוך כוונה לבדוק מסלולים או לוחות זמנים.


ה. אפשר להזמין וניתן להקל במקום בו ישנה מצווה בהזמנת אורחים כמו לדוגמא בליל הסדר.


ו.אפשר לבקר במוזיאון אך יש כמובן לסדר את עיניין התשלום מראש. וכמובן שניתן להיכנס למוזיאונים שבהם הכניסה חינם.


ז. מי שמטייל בפארק ורואה גויים המשחקים במשחק כדור מותר לו לצפות בהם משחקים.


ח.טרם יציאתו לטיול רגלי בשבת יבדוק היטב את כיסיו, שלא יכשל בטלטול.


ט. אם לטובת הטיול הרגלי נדרשת מפה, ירשום את סיפור הדרך או יצייר את המפה ואותה יצמיד לחלק הפנימי של בגדו וכאשר יצטרך יעצור ויביט ברשום.


י. אין להזמין יהודים לבקרו, אם ידוע לו שעקב המרחק הרב מביתם למקום מושבו יאלצו לנסוע ברכבם.


יא. יקפיד במהלך הטיול לא לצאת מעבר למרחק של 2000 אמה שזה בערך ק״מ.

ייחוד
כיום יותר ויותר משפחות נוסעות לטיולי משפחות.
מותר להורים לישון באותו חדר במלון ואפילו מותר באותה מיטה.
חשוב שההורים ישמרו על צניעות ליד הילדים.

במידה ויצאו לטיול שני זוגות ובמלון נותר חדר אחד בלבד,טוב יעשו אם הנשים ילונו בחדר ואילו הגברים ינסו למצוא פתרון מחוץ לחדר כמו מלון אחר או ישיבה בלובי.

לגבר מותר לעלות למעלית עם אשה.

לחיצת יד
מטעמי צניעות אין להושיט יד לאשה ואין זה משנה עם בת ישראל היא או גויה.
היה והושטה לו יד ילחץ ברפות ומיד ימשוך ידו.


כהן

אסור לכהן לטוס אם יודע שבמטוס מוטסת גופה.

אסור לכהן לנגוע בקברי של גוי.

לכהן מותר להיכנס למחנה השמדה. מלבד באותם מקומות שבהם אפרם ועצמותיהם של הנספים.

אסור לכהן להיכנס לכנסיה, מעבר לעיניין של עבודה זרה יש אצל הנוצרים המנהג של קבורה במתחם הכנסייה.

לכהן אסור להיכנס לאולם במוזיאון בו ישנם שלדים.

אך יש שהקלו שאם השלד נמצא במתקן זכוכית והוא מחובר לרצפה בצורה איתנה והשלד רחוק לפחות טפח אחד מקצה תקרת הזכוכית.

 

 

 

 


 


כשרות


פת נוכרי פת עכו״ם המושגים הללו מדברים על כל מוצרי הבצק לרבות לחמניות,עוגות בייגלה ביסקוויטים ועוגיות קרוטונים ופרורי לחם.
א. נפסק כי יהודי לא יאכל לחם שאותו אפה גוי. וזאת מהטעם של חתנות כלאמר שלא יתקרבו וכתוצאה מכך ישאו בנותיהם. 

האיסור הזה נקרא פת פלטר.  
אך איסור זה של חכמים לא נתקבל ולכן ההלכה היא שאין לאכול לחם שאותו אפה גוי בביתו, אך משאין להשיג לחם ישראל ניתן להקל ולרכוש פת פלטר.

ב. כמובן שחל איסור על פת פלטר שבה הוסיפו או היו מעורבים בתהליך מרכיבים לא כשרים. את המרכיבים ניתן לראות על גבי המוצר. אולם יש צורך לבדוק שלא משחו את התבניות בשומן מן החי.


ג. פת נוכרי מותר אם יהודי היה שותף וסייע באפיית הלחם. וכאן מספיק לו שידליק את התנור, יבעיר את האש או יוסיף עץ לאש.


ד. לחם קפוא שהופשר בידי עוזרת נוכרית  אין איתו בעיה, שכן הלחם נאפה כבר.


ה.כאשר נדרש לחם משנה לשבת, בשעת הדחק מותר להשתמש בפת עכו״ם. וכן ניתן לקדש עליה ואף לאכול ממנה.


ו. גם אם קנה פת עכו״ם אך בהמשך יצא לו והשיג פת ישראל, רשאי הוא לאכול את הפת נוכרי.


ז.מי שבאזור בו נמצא אין מאפייה יהודית הטוב ביותר לרכוש כמות של פת ישראל  ויקפיא.


ח. אותו הדבר יעשה בטיול ירכוש ויבקש להקפיא במטבח המלון, אך קודם יעטוף את הלחם היטבלחם ישראל זה כשהוא קפוא, כשר לקידוש וללחם משנה.


ט. מומלץ לרכוש כמות של מציות וקרקרים.

רום
את משקה הרום מייצרים בתהליך של התססה וזיקוק.
במשקה הרום ישנם הסוג הלבן והרום הכהה.
משקה הרום ,Bacardi Negrita
נחשב לכשר למעט משקה רום באקארדי עם טעמים.
ואילו משקה הרום Capitan Morgan
לא כשר.איטליה
בשדה התעופה תמצאו שוקולד קינדר טובלרון וגודיבה, הם נחשבים כשר בחזקת חלב נוכריארצות הברית
בקפה סטארבאקס ניתן לשתות תה. קפה. שוקו. ללא קצפת וללא תוספות.גרמניה

אפשר לקנות שוקולד קינדר שמיוצר בגרמניה בכל מקרה, השוקולד קינדר חייב להיות מיוצר באירופה בשביל להיות כשר.הודו
בהודו תמצאו ברחובות ובחנויות שמכינים  ברד , הדבר אינו כשר.

עדשים, קינואה, בורגול, אורז שיבולת שועל, טחינה, שקדים ואגוזים ופירות יבשים ניתן לאכול בהודו ( לגבי פירות יבשים יש לקחת בחשבון המצאות תולעים).

ויטנאם
קמח ואטריות אורז בויאטנם כשרים


פולין
ממתק מארס כשר בפוליןתאילנד
בתאילנד ישנם בבתי מלון חמאה שאחד מן המרכיבים הוא e471
שימו לב שחמאה זו אינה כשרה.

חלב פרה עמיד שנקרא THAI-DENMARK אפשר לשתותמחבת שטיגנו בה בעבר בשבת ( אוכל כשר בוודאות) ניתן לבשל בה בתנאי שהבישול בשבת לא בושל בעבורך.
מה מותר לאכול בכל מקום
פירות וירקות
בירה
פסטה ללא מילוי וללא טעמים
תירס בקופסא
טונה במים
שוקולד מריר
סלמון מעושן
קורנפלקס של קלוגס
יוגורט לבן בלי תוספות
שוקולד נוטלהאם אין יין לקידוש על מה עוד אפשר לקדש?
ניתן לקדש בשישי על הלחם
ובשבת על בירה, קפה, חלב או תה.נטלה
נטלה ממתכת אינה צריכה בטבילה,שכן אין היא נחשבת ככלי לסעודה.


הכשרת תנור בחו״ל
יש לוודא שהתנור נקי,לחמם לרבע שעה על החום הגבוהה.
אין להניח תבניות חד פעמיות בתנור ישירות, יש להניח תבנית חד פעמית על רשת או תבנית של התנור.
כפית בשרית שהשתמשו בה להכנת קפה. כשבתחילה מזגו מים רותחים לכוס עם הכפית  ולאחר מכן מזגו לכוס חלב.
את הכפית יש להגעיל בעירוי מקומקום חשמליבדירה בחו"ל שבה מטבח לא כשר מותר להשתמש בקומקום החשמלי.


מים רותחים בתוך סיר חלבי ולתוכו בטעות נפלו כמה טיפות האם הסיר החלבי טרף?
התשובה היא לא, בטל בששין והסיר לא נטרף.

חלב עו״ם

א. חלב שאותו חלב נוכרי בלוא פיקוח יהודי טמא,שכן ישנו החשש שהתערבב עם חלב לא כשר, מאידך אילו נכח יהודי בעת החליבה ובדק שבכלי בו חלבו לא היה קודם חלב אחר.
החלב הזה נחשב לכשר.


ב. בחלק גדול של המדינות מוטלים עונשים כבדים על מחלבות שישווקו חלב ובו תוספות ובמדינה זו הציבור שותה חלב מבהמות כשרות. שכן אז יש מקום להתיר, אין הדבר קביל במדינות מוסלמיות בהם ישנה חליבה גם מגמלים.


ג. הפיקוח הממשלתי הינו על מחלבות גדולות ולכן נוהגים המקלים לשתות חלב מחברות ולא מרפת פרטית.


ד.גבינה אסורה אלה אם יש לה השגחה.


ה. חמאה מיוצרת מבהמה טהורה בלבד ולכן יש שאוכלים חמאת נוכרי ובלבד שאין מערבבים בה חומרים נוספים.


ו. מעדני חלב אסורים בשל התוספים שמוסיפים למוצרים, יחד עם זאת ניתן לבדוק את רשימת המרכיבים על האריזה לוודא אם התווספו מרכיבים לא כשרים.

יום טוב שני בחו״ל
בעת שהייה בחו״ל ביום טוב שני.
אל לא לעשות כל מלאכה בעיקר אם נמצא בשליחות.


- בתפילה ישתתף בתפילה עם תושבי המקום, אבל יתפלל את הנוסח של תושב ארץ ישראל.
ביום טוב שני יניח תפילין ויתפלל בצנעה.

- חל איסור לאכול חמץ ביום טוב שני.

- יערוך הבדלה בין יום טוב ראשון לשני וזאת בצנעה.

אם אמור לטוס מהארץ ולהגיע לחו״ל ביום טוב שני של גלויות ידחה נסיעתו.

מותר לעשות מלאכה בצנעה (טלפון וכו') ביום שני של גלויות,לתושב ישראל  בעת חופשה בחו"ל ובאזור בו אתם נמצאים ישנה קהילה יהודית.


יין

א.יין נסך הינו יין שנתנסך לפני עבודה זרה ואסור מהתורה. 

יין שאין עליו הכשר, אפילו ויש מקום לחשוב שהוא "כשר", הינו אסור מדין נסך. ולכן אנו ממליצים שהטוב ביותר הוא להביא מהבית
כמו למשל יין כרמל מזרחי, שהוא רובו יין ללא תוספת של מים.


בכדי לעשות קידוש נדרש "רוב יין" שזהו שיעור רביעית משקל שנע בין  81 עד 86 גרם לרוב הדעות,כך שאתם יכולים להשתמש 45 גרם ועליהם ניתן להוסיף מים.

אם אין יין לקידוש ובשום מקרה לא ניתן להשיג ניתן לקדש על הלחם. לאחר נטילת ידיים ידים לפני הקידוש, אומרים את נוסח הקידוש,אך לא אומרים  "בורא פרי הגפן", אלה מברכים "המוציא לחם מן הארץ".

בהבדלה אם אין יין, לשיטת הגר"ע יוסף ניתן  להשתמש במשקה משכר.

כמו בירה לבנה או בירה שחורה ואפילו קוקה-קולה של חברת קוקה-קולה, ומשקאות אלה אינם צריכים הכשר. מוצרי מזון


אבקת ביצים המיוצרים בארה״ב כשרים בשל הפיקוח והאיסור על יבוא ביצים.

חומוס שנקלא בידי נוכרי אסור.

מותר להשתמש בחומרי ניקוי שיש בהם דבר אסור, שכן אין הוא ראוי למאכל.

סרדינים מותרים בתנאי בהם סנפיר וקשקשת.

ערמונים מותרים

שמן מן הצומח מותר.

שימורי פירות שאותם ייצר נוכרי מותרים, בתנאי שיש לבדוק כי לא רשום על גבי הקופסא המילה ג׳לטין


מטרת נסיעה
הותר לצאת את הארץ רק בתנאי כי היוצא את הארץ ישוב אליה.
חל איסור לצאת את הארץ שלא ע"מ לשוב אליה והתירו רק לצורך פיקוח נפש.
מטרות שמותרות על פי כל הדעות

א. בשליחות מטעם המדינה, ללמד תורה, להרצות או להעביר סמינרים.
ב.לצאת להשתלמות ולסיור לימודי שכמוהו לא ניתן לקבל בארץ.
ג. ליווי למשלחות נוער.
ד. בשליחות מטעם מקום עבודה
ה. לצורך תביעה משפטית כשאין אפשרות לבצע התביעה בארץ
ו. יבוא אישי- כאשר המחירים בחו"ל זולים יותר או במידה והמוצר נמצא רק בחו"ל,
   מותר לנסוע להביאו.
ז. לצורך בירור לטובת חתימה על חוזה
ח. לצורך גיוס כספים לתרומות
ט. לצורך טיפול רפואי, במיוחד אם אין אפשרות לקבל טיפול דומה בארץ.
י. במידה והוריו מתגוררים בחו"ל, מותר לצאת את הארץ לצורך קיום מצוות כיבוד הורים
יא. לצורך מציאת שידוך
יב. לצורך עלייה לקברי צדיקים ולקבר הוריו, הקבורים בחו"ל.
יג. מותר לשליח שסיים את שליחותו להישאר עוד מס' ימים לטובת קניות או טיולים.
יד. מותר לשליח שסיים את שליחותו להישאר בחו"ל כדי להמשיך וללמד תורה בבני ישראל.
טו. אין איסור נסיעה למדינות שפגעו בעם ישראל בעבר כמו: ספרד, גרמניה או מצרים, הנסיעה היא לשיקולו האישי של כל אחד.


אין לו לאדם לצאת לשליחות העולה על פרק זמן של 3 שנים.
 מעל 3 שנים מותר להשאר בתנאים מסויימים כאשר העבודה היא בדבר מצווה. שליח שהוסמך לשמש כמורה לתורה או דרשן.

מה לארוז

א. ניתן לקחת עימכם ספרי קודש ובתנאי שיחזרו בתום תקופת הנסיעה.
ב. מותר להוציא ספרים לטובת בתי כנסת או יהודים בחו"ל
ג. מותר לארוז את ספרי הקודש במזוודה.
ד. ניתן לשלח את ספרי הקודש בטיסה נפרדת מטיסתו ובתנאי שיהיו ארוזים היטב.
ה. יש להקפיד כי התפילין יאוחסנו בתוך קופסא בכדי שלא ינזקו, והטוב ביותר שיהיו
    עימו בתיק שעולה למטוס.
ו. ניתן לשלוח ספר תורה במטוס ובתנאי שיהיה מאוחסן בתוך תיבה, שכן גם אם יקח את הספר עימו לא יוכל להחזיקו כל הדרך.
מידות ע"פ ההלכה
מידת חום שהיד סולדת 42 מעלות.

תפילת הדרך 3.84 ק"מ  
תחום שבת 2000 אמה + 960 מ'   
סוכה שטח מימום  57.2 על 57.2    
אתרוג משקל מינימום 60 גר' 
פסח מצה כזית  27 סמ"ק   
מלון
יכול לישון על מיטה במלון ואין איסור מחשש כלאיים.


מעליות ודרגנועים

א. אסור ללחוץ ולהזמין את המעלית בחגים ושבתות.

ב. אם נוכרי השתמש במעלית לצרכיו מותר לעלות עימו והתנאי לכך שיצא איתם באפשרותה הקומה.
ג. אסור לעלות למעלית כשבה נמצא רק נער המעלית, שכן החשש שהוא מפעילה בעבור יהודי, דבר האסור על פי ההלכה. ומותר רק אם ישנו נוסע נוסף שאינו יהודי.
ד. אפשר לעלות במעלית העוצרת באופן אוטומטי בכל קומה.
ה. אפשר לעלות במדרגות נעות הפועלות באופן אוטומטי, יחד עם זאת אין לעלות על מדרגות נעות אשר מתחילים לפעול עם מגע אדם.
נטילת ידיים
יש ויהודי נמצא בדרך ונדרש לנטילת ידיים.
כמו נסיעה ברכבת או במהלך טיסה ומאחר בכלי התחבורה הללו ברזי המים נמצאים בתוך תאי השירותים.
יקח עימו כלי ויוציא מים ויטול ידיו מחוץ לשירותים.
היה ואין באפשרותו ליטול ידיו כאמור, אפשר בשעת הדחק ליטול ידיו בשירותים לא ינגב ואת הברכה יברך בחוץ.

נטילה הנדרשת לכוח גברא ובברז ישנה עין אלקטרונית אפשר ליטול כל זמן שהיד נמצאת מתחת לברז והמים זורמים עצמאית.

כמובן שאין להשתמש בברז שכזה בשבת.
במקום בו ישנה מערכת אוט׳ לייבוש ידיים, ישא ברכה טרם הפעלת המכשיר.

אם בנסיעה או בטיסה נרדם לזמן העולה על מחצית השעה, כשיתעורר יטול את הידיים אבל לא יברך.

כאשר נוסעים בטיול מאורגן באוטובוס והנסיעה ארוכה ובתכנון כי הארוחה תהיה בנסיעה, יכול ליטול ידיו טרם תחילת הנסיעה יאכל לחם וימשיך את הארוחה באוטובוס.
בסיום הארוחה יברך את ברכת המזון.

היה ובמהלך הנסיעה באוטובוס נגע ידו בדבר כלשהוא שאינו נקי ואין במקום שום אפשרות ליטול ידיו, יעטה על ידיו כפפות ואם אין ברשותו כפפות יעטוף ידיו בשקית ניילון ואם אין לו שקית יאכל עם מזלג ואם אין לו מזלג בשעת הדחק, יאכל לאכול כרגיל.

היה ובמהלך הנסיעה עצר הטיול ליד נהר או אגם, יטול מים בכלי ויברך.
אם המים אינם טובים לשתייה יברך על טבילת ידיים.נסיעה בשבת
א. חל איסור לנסוע ביום שישי, אפילו אם הנסיעה נמשכת כל השבת, כדוגמת נסיעה    ברכבת, יחד עם זאת, היה ונתקל יהודי במצב זה, אין לרדת בשום תחנה, אין לטלטלספר תורה
כאשר אין במקום הטיול ספר תורה ונדרש להביא ספר תורה ממקום אחר, צריך להביא את הספר טרם זמן התפילה ויש להשאירו לפחות יום נוסף.

אם הספר ממשיך עם קבוצת הטיול חלה החובה לשאת אותו בצורה מאוד מכובדת ולהניחו במקום מכובד.

אם לא הצליחו להשיג ספר תורה יקראו מתוך חומשים וזאת בלי ברכות העולה לתורה.

אם יש ספר תורה אך אין בעל קורא ניתן לקרוא ללא טעמים.

אם הקורא קורא בשגיאות, העולים לא יברכו את ברכות העולה.עבודה זרה
א. אין להיכנס לכנסייה שכן הנוצרים נחשבים לעובדי עבודה זרה. ואף החמירו שלא ניתן להיכנס אפילו לא בשביל ללוות נפטר, או להשתתף בפעילות ציבורית המתרחשת בכנסייה, אבל כן מותר להשתתף בפעילות מעין זו אם היא נערכת מחוץ לכנסייה.

ב. משכך לא נכנסים לבקר בכנסייה במסגרת טיול, מאידך אם הכנסייה היא לשעבר כלאמר אינה משמשת עוד לתפילות ניתן להיכנס כשם שנכנס למוזיאון היסטורי ומברך ׳ שעקר עבודה זרה מהמקום הזה וכשם שעקרת אותה מהמקום הזה, כן תעקור אותם מכל המקומות והשב לב עובדיהם לעבדך׳.

ג. מי שנכנס לבקר בכנסייה לשעבר והגיע זמן תפילה , מותר להתפלל במקום, אך יש להקפיד לא להתפלל כנגד פסל או תמונה ובוודאי שלא להשתחות.

ד. מותר להיכנס לכנסייה לצורך פיקוח נפש כדוגמת להציל עצמו.

עירוב

רשויות 
ראשות היחיד
אזור של 32 ס״מ על 32 ס״מ  והגובה חייב להיות לפחות 80 ס״מ ומשכך ניתן לאמר שאף מכונית יכולה להיקרא ראשות יחיד.


ראשות הרבים
רחוב שהרוחב לא פחות מ 8 מ׳ ובו עוברים שש מאות אלף איש ומשכך מרבית הרחובות בחול אינם רשות הרבים, מה שכן יכול לענות להגדרה זו שדה תעופה גדול, תחנת רכבת גדולה וכיו״ב.

מקום פטור
אזור ברשות הרבים שהגובה מהקרקע 3 טפחים והשטח קטן מ 4על 4 טפחים.


כרמלית
רחוב שבו עוברים פחות מ 600,000
איש והגובה של מחיצותיו מעל 3 טפחים אך לא יותר מ 10 טפחים.

שבת בעיר שאין בה עירוב

מעטות הן הערים בעולם בהם תמצאו עירוב ולכן הטלטול מחוץ למלון או לבתים אינו אפשרי.
ומשכך אין לטלטל את מפתח החדר של המלון אף לא טלית.
לכן סביר שטלית וחומש תמצאו בבית הכנסת, כמובן שישנה האפשרות להניח אותם בבית הכנסת טרם כניסת השבת.
ניתן לצרף את מפתח הדלת לחגורה ולהפכו לחלק מאבזם החגורה.

לפני שיוצאים מפתח המלון יש לרוקן את כל מה שיש בכיסים.

אם חוקי המדינה מחייבות להיות תמיד עם דרכון,או אם קיים החשש מעל הסביר שהשארתם במלון עלולים להיגנב.
ובדרכו ללכת לבית כנסת יכול לשאת את הדרכון בשינוי ( בגרב או בכובע).
ויש שעשו שאלת רב והתשובה שמוטב להתפלל יחיד.

משקפי שמש אסור לצאת איתם מרשות היחיד לרשות הכרמלית, אך אם המשקפיים הינם מהטעם הרפואי מותר.


שעת הדחק
בשעת הדחק אפשר לטלטל מרשות כרמלית לרשות היחיד.
אם פעולה מתחלקת בין שני אנשים קרי האחד מרים את החפץ ומעבירו והאדם השני מניח את החפץ.

אפשרות נוספת העברה מרשות לרשות בשינוי

אסור כאמור להעביר מכרמלית לרשות יחיד אך להעביר מכרמלית למקום פטור ומשם לרשות היחיד לא נחשבת להעברה שלמה.

בשעת הדחק קיצוני ואין לו מקום להניח את הכסף אפשר לתפור את הכסף בתוך הבגד מראש ולצאת איתו לכרמלית.


צילום
יש אטרקציות בחו״ל בהם מצלמים את הנוסעים מתוך כוונה שירכשו את התמונות בסוף, אין חובה לרכוש את התמונות שכן התמונה צולמה על דעתו של המקום וללא בקשה מפורשת ומשכך אין הדבר נחשב לגזל.
קידוש

יש לקחת בחשבון כי לא תמיד יין כשר נמצא בהישג יד ולכן מומלץ לקחת מראש לפני יציאה לטיול.

אם לא הצליחו למצוא יין אדום, מותר לקדש על יין לבן.

אם יש מצב בו אין לו יין יכול לקדש בערב על הלחם. ואילו בבוקר יכול לברך על קולה.

יכול לקדש על לחם בכמות של כזית.

אם הקבוצה אינה אוכלת יחד, יערכו קידוש ויכוונו לצאת ידי חובת קידוש במקום סעודה.
לרבות אם נערך קידוש בבית הכנסת אך כדי לצאת ידי חובה יקח עימו דבר מאכל אותו יאכל במקום הקידוש.

קניות בחו"ל


א. כשאתם נתקלים בצורך לבחור בקנייה בחנות של יהודי או גוי עליכם לקחת מס׳ דברים בשיקול הדעת.
1. טיב ואיכות המוצר
2. האם יש הפרש במחיר
3. האם היהודי זקוק מבחינה כלכלית לעסקה זו.

אם ההפרש במחיר אינו גדול אזי יש להעדיף את הקנייה אצל היהודי.

אם המוכר היהודי זקוק יש להעדיף את הקנייה אצלו מעיקר הדין של צדקה.

אם ישנה אפשרות קנייה בין שני יהודים האחד שומר מצוות והשני פחות, יש להעדיף לקנות אצל היהודי שומר המצוות.

אין לבקש או לרכוש מיהודי עבודה אם ידוע כי יש סיכוי כי יבצע אותה בשבת.
שבת במלון

אם המלון בחו״ל מבקש לפנות את החדר בשבת, או אז מבקשים מהקבלה לאחסן את המזוודות במחסן המלון עד מוצ״ש כדי למנוע טלטול.
לגבי דרכון וכסף ואין אפשרות להשאיר במלון, ניתן להוציאם בשינוי בגרביים או כיוצ״ב.
יכול לבקש מגוי במידה ואין באפשרותו לעשות את הנאמר קודם.

מומלץ לשלם בעת הכניסה אך אם נדרש לשלם בעזיבה ישתדל לדחות התשלום למוצ״ש, אם אין אפשרות מותר לשלם שכן האיסור נחשב לאיסור מוקצה וזהו איסור מדרבנן.

אם חלה חובה של הרשויות המקומיות להתהלך קבוע עם דרכון, מותר ללכת לביה״כ עם הדרכון כשהדרכון בגרביים, מאחר וההליכה לביה״כ הינה משום קיום המצווה.

מותר להדליק חנוכייה בתוך הבית ולא באדן החלון משום סכנה.

תחבורה והתניידות

מתי לטוס

מומלץ לא לטוס ביום שישי משום החשש שיהיה איחור בנחיתה ובכך יגרם חילול שבת.

אם בכל זאת חייב לטוס ביום שישי, יוודא שהמטוס ינחת בזמן שיספיק לו להגיע זמן מספיק ליעדו לפני כניסת השבת.

היה ומכל סיבה נאלץ המטוס לנחות בשבת ומאחר ושדה התעופה נחשב לרשות הרבים, אין באפשרות היהודי להוציא דבריו לתוך השדה ולכן ישים את כל חפציו במזוודה שהעלה למטוס וידאג שסבל נוכרי יוציא בעבורו את המזוודה מהמטוס.
אם לא מצא גוי ועמו ילד שטרם מלאו לו י״ג שנים יוכל הילד לשאת את המזוודה.

לאחר שהגיע לאולם בשדה ישאר שם עד לצאת השבת, ובמידה ואין באפשרותו יוכל בשעת דחק לנסוע במונית שנהגה הינו נוכרי למלונו.

אסור לשוט האונייה שבעליה יהודי אם האונייה שטה בשבת.

מותר לשוט בשבת באונייה שבעליה גוי בתנאי שעלה עליה בנמל ביום רביע
י
.
תפילה במניין

תפילה במניין
מצווה להתפלל במניין.
אם בקבוצת הטיול בו נמצא אין מניין ואין באפשרותו להוציא את האוטובוס לנסיעה, אך שמע כי במרחק של עד 4 ק״מ בכיוון בו לדוגמא הטיול יעבור ויש תפילה במניין מותר ורצוי ללכת.
אם המניין לא בכיוון הנסיעה מותר ללכת
עד ק״מ.
אם רוצה לקחת מונית יחשב את זמן הנסיעה קרי מותר אם בכיוון נסיעתו להגיע למעניין במרחק של שעה ו 12 דק׳, או במרחק של 18 דק׳ שלא בכיוון הנסיעה.

אם כדי להתפלל במניין צריך לעבור בלילה בשכונות לא סימפטיות יכול להתפלל יחיד.

אם אין מניין יכולים לצרף מי שאינו שומר שבת בכדי שיהיה להם מניין ובלבד שהאיש מאמין בשם.

אם אין להם עשירי למניין מותר לצרף למניין מי שמלאו לו 12 בתנאי שבמהלך התפילה יאחז בידו ספר תורה ואם אינו יכול יניחו הספר והקטן יחזיק בתיבת הספר.

אם לא מצאו עשירי והמניין מתעכב רצוי להתחיל יחיד מאשר להתפלל במניין שלא בזמן.
אך חשוב שלאחר התפילה יצטרף לציבור ויענה על קדיש.

אם נמצא בטיול או בשליחות בחו״ל וביום הזכרון אין מניין מוטב לו שילמד משניות לעילוי נשמת הנפטר.

תפילה בשעת הדחק
ישנם מקרים בהם ישנו קושי להתפלל במניין.
יש ובגלל שעת טיסה או נסיעה ברכבת בשעת בוקר מוקדמת. או במקרים בהם לוחות הזמנים שונים ממה שהיה מורגל לו.

אם יוצא מביתו לדרך טרם עלות השחר יאמר ברכות השחר ואת הקורבנות יאמר אחרי כלות השחר.
יתר התפילה יתפלל בדרך כאשר יגיע העת.
הגיע למקום בו רוצה להתפלל ואין מים לנטילת ידיים, ינקה את ידיו ויברך על ידיים נקיות , בהמשך היום כשיוכל ליטול יעשה זאת ללא ברכה, אלה אם נועדה הנטילה לצורך ארוחה.

במהלך טיסה יכוון להתפלל בהתאם לזריחה והשקיעה הניבטים מחלון המטוס.

אם במהלך הטיסה התעורר וראה כי הגיע זמן השחר יאמר תפילות השחר.
ואילו את הקורבנות יאמר בשעות היום.

אם במהלך טיול מתפללים יעלו כהנים לברכת כהנים גם אם אין בנמצא ספג תורה.

אם יש ספר תורה במקום נופלים אפיים ואומרים תחנון ואילו אם אין בנמצא ספר תורה לא נופלים אפיים אך אומרים תחנון.  
תפילת הדרך
יאמר מי שיסע בכלי תחבורה לפחות 4 ק״מ.
בנסיעה באוטובוס ובמכונית יתפלל מיד שיוצא מן העיר.
בנסיעה ברכבת יאמר מיד כשהרכבת יוצאת את התחנה.

שכח לאמר יתפלל מיד כשיזכר.

מי שנוסע לטיול הנמשך כמה ימים צריך לאמר בכל יום

תפילין וציצית
רצוי שתפילין וטלית יאוחסנו במזוודה שעולה עמכם למטוס ולא במזוודה הנשלחת לבטן המטוס, שכן ישנם מקרים בהם מזוודה אינה מגיעה ליעדה.

במידה ואין ברשותו בזמן התפילה ציצית ותפילין ואין באפשרותו להשיג ממישהו מה שיעשה יתפלל ויקרא קריאת שמע ותפילת עמידה בלי ציצית ותפילין ולאחר מכן משהגיעו אליו יניח תפילין ויתעטף בציצית ויקרא תהילים.


הגיע לבית הכנסת ללא ציצית ותפילין אך מצא שם רשאי להשאילם לתפילה ולאחר שיסיים יקפל בדיוק אותו דבר כמו שמצאם וישיבם למקומם.


נשמח ונודה להארותיכם והערותיכם
Save on your hotel - www.hotelscombined.com


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים