אילינוי מידע לתייר הדתי


אוכל כשר 


בתי חב"ד במדינת אילנוי

 

 

Champaign

הרב דוד טייכטל

509 S Fourth Street
Champaign
217-355-8672 : טלפון 
טל' בבית:  217-355-5336 
  www.JewishUIUC.org אתר
Chicago  שיקגו


בית חב"ד לדוברי עברית
הרב מנחם סלבטיצקי
 
 6221 N Whipple St. : בכתובת
773-338-0985 : טלפון
 773-338-0985 : טל' בבית
www.ChicagoIsraeliCenter.com : אתר
בית חב"ד וויקר פארק ובוקטאון
הרב יוסף מוסקוביץ
בכתובת
2134 N Winchester Unit A Chicago  Illinois
773-772-3770 : טלפון 
  773-938-1520 טל' בבית
 www.JewishBucktown.com : אתר
בית חב"ד פארק פלייס
הרב ברוך הערץ
בכתובת
655 W Irving Park Rd. Suite 207. Chicago  Illinois
773-244-0770 : טלפון 
773-743-1578 : טל' בבית
 773-743-3446 : פקס
 RabbiHertz@yahoo.com : אימייל
 www.ChabadAtParkPlace.com : אתר
הבית הישראלי בית חב"ד שיקגו
הרב יוסי קליימן
בכתובת
5942 N Drake Ave. Chicago  Illinois
773-562-7918 : טלפון 
 773-267-8770 : בית
  chicago770@gmail.com : מייל
www.CenterForJewishLife.com : אתר


בית חב"ד שיקגו
הרב דניאל מוסקוביץ
בכתובת
2833 W Howard St. Chicago  Illinois
773-262-2770 : טלפון 
  847-562-0715 טל' בבית
 773-262-2050 : פקס
 LCI2833@aol.com : מייל
www.LubavitchChabad.org : אתרבית חב"ד שיקגו
הרב מאיר חי בן חיון
בכתובת
1236 N Dearborn Pkwy Chicago  Illinois
312-427-7770 : טלפון 
  312-664-0770 : טל' בבית
312-427-7103 : פקס
LCI2833@aol.com   chabad@CenterForJewishLife.com : מייילים
www.CenterForJewishLife.com : אתר


 

Des Plaines

הרב בנימין שיימן
9401 Margail Avenue  Des Plaine  בכתובת
טלפון  847-296-1770 : טלפון 
טלפון בבית 847-297-2976
 www.ChabadAndFree.com : אתר

 

 

Evanston
הרב דב הלל קליין

2014 Orington Avenue
Evanston
847-869-8060 : טלפון 
847-866-8148 : טל' בבית
847-869-8061 : 'פקס
chabad@northwestern.edu : מייל
www.NUchabad.org : אתר

 

 

Glenview
הרב ישעיה בנימינסון

701 Harlem Avenue
Glenview, Glenview
847-998-1395 : טלפון 
847-998-9896 : בית
847-998-1395 : פקס
yishaya@sbcglobal.net : אימייל
www.ChabadOfGlenview.com : אתר 

 

Gurnee
הרב שלום טננבוים

6268 Formoor Lane
Gurnee
847-782-1800 : טלפון 
 847-247-4334 : טל' בבית
847-782-1800 : פקס
rabbi@ChabadOfGurnee.com : אימייל
www.ChabadOfGurnee.com : אתר


 

Highland
הרב יוסף שנוביץ

874 Central Avenue
Highland Park
847-266-0770 : טלפון 
 847-433-1567 : טל' בבית
847-266-0771 : פקס
www.ChabadHP.org : אתר

 

 

Lincolnshire
הרב שמואל כץ

16296 West Aptakisic Road
Lincolnshire
847-808-7770 : טלפון 
847-478-7770 : טל' בבית
847-808-0770 : פקס
 RabbiKatz@NWSchabad.com : אימייל
 www.NWSchabad.com : אתר

 

 

Naperville
הרב מנדי גולדשטיין

1935 Brookdale Road
Suite 115
Naperville
630-689-1387 : טלפון 
630-689-1387 : בית
ChabadNaperville@gmail.com : אימייל
www.ChabadNaperville.com : אתר

 

 

Northbrook
הרב מאיר ש. מוסקוביץ

2095 Landwehr Road
Northbrook
847-564-8700 : טלפון 
847-559-0655 : טל' בבית
www.ChabadNorthbrook.com : אתר

 

 

Oak Park
הרב ישראל לוין. 

5998 Conifer St.   : בכתובת
818-991-0991 : טלפון 
818-889-7971 : בית
818-707-1190 : פקס
www.ChabadOfTheValley.com/160118 : אתר

 

Oak Park
הרב יצחק ברגשטיין

טל   708-574-1253
טל בבית    708-524-1530

208-978-1430 : פקס

 

בית חב"ד צפון אוק פארק
הרב ישעיהו וורנר
15401 W Ten Mile Rd : בכתובת

248-872-8878 : טלפון 
248-547-9854 : בית
248-547-9854 : פקס
Peoria
הרב אלי לנזם

121 E Lake Avenue
Suite B
Peoria
309-692-2250 : טלפון
309-692-2250 : בית
309-692-1430 : פקס
 rabbi@ChabadPeoria.com : אימייל
www.ChabadPeoria.com : אתר

 

 
Riverwoods
הרב שמואל נוטיק

20550 W. Saunders Road
Riverwoods
847-444-1265 : טלפון 
 847-374-1270 : בית
 sNotik@obshina.com : אימייל

 

 

Skokie
הרב יוסף פויזנר

4059 Dempster Street
Skokie5201
West Howard Street  Skokie
847-677-1770 : טלפון 
 847-679-1684 : בית
 847-673-3487 : פקס
  rPosner@idtdna.com : אימייל
 www.SkokieChabad.org : אתר

 

 

Wilmette
הרב דוד פלינקנשטיין

2904 Old Glenview Road
Wilmette
847-251-7707 : טלפון

טל' בבית  847-251-4182
פקס'  847-251-5495
מייל  rabbi@ChaiCenter.com 
אתר   www.ChaiCenter.com 

 

 

Wilmette  המרכז היהודי שבחוף הצפוני 
הרב משה רייטמן

2841 Birchwood Ct
Wilmette
847-410-2066 : טלפון 
847-853-1238 : בית
info@OrSimcha.com : מייל
 www.OrSimcha.com : אתר


אילינוי מידע לתייר הדתי


אוכל כשר 


בתי חב"ד במדינת אילנוי

 

 

Champaign

הרב דוד טייכטל

509 S Fourth Street
Champaign
217-355-8672 : טלפון 
טל' בבית:  217-355-5336 
  www.JewishUIUC.org אתר
Chicago  שיקגו


בית חב"ד לדוברי עברית
הרב מנחם סלבטיצקי
 
 6221 N Whipple St. : בכתובת
773-338-0985 : טלפון
 773-338-0985 : טל' בבית
www.ChicagoIsraeliCenter.com : אתר
בית חב"ד וויקר פארק ובוקטאון
הרב יוסף מוסקוביץ
בכתובת
2134 N Winchester Unit A Chicago  Illinois
773-772-3770 : טלפון 
  773-938-1520 טל' בבית
 www.JewishBucktown.com : אתר
בית חב"ד פארק פלייס
הרב ברוך הערץ
בכתובת
655 W Irving Park Rd. Suite 207. Chicago  Illinois
773-244-0770 : טלפון 
773-743-1578 : טל' בבית
 773-743-3446 : פקס
 RabbiHertz@yahoo.com : אימייל
 www.ChabadAtParkPlace.com : אתר
הבית הישראלי בית חב"ד שיקגו
הרב יוסי קליימן
בכתובת
5942 N Drake Ave. Chicago  Illinois
773-562-7918 : טלפון 
 773-267-8770 : בית
  chicago770@gmail.com : מייל
www.CenterForJewishLife.com : אתר


בית חב"ד שיקגו
הרב דניאל מוסקוביץ
בכתובת
2833 W Howard St. Chicago  Illinois
773-262-2770 : טלפון 
  847-562-0715 טל' בבית
 773-262-2050 : פקס
 LCI2833@aol.com : מייל
www.LubavitchChabad.org : אתרבית חב"ד שיקגו
הרב מאיר חי בן חיון
בכתובת
1236 N Dearborn Pkwy Chicago  Illinois
312-427-7770 : טלפון 
  312-664-0770 : טל' בבית
312-427-7103 : פקס
LCI2833@aol.com   chabad@CenterForJewishLife.com : מייילים
www.CenterForJewishLife.com : אתר


 

Des Plaines

הרב בנימין שיימן
9401 Margail Avenue  Des Plaine  בכתובת
טלפון  847-296-1770 : טלפון 
טלפון בבית 847-297-2976
 www.ChabadAndFree.com : אתר

 

 

Evanston
הרב דב הלל קליין

2014 Orington Avenue
Evanston
847-869-8060 : טלפון 
847-866-8148 : טל' בבית
847-869-8061 : 'פקס
chabad@northwestern.edu : מייל
www.NUchabad.org : אתר

 

 

Glenview
הרב ישעיה בנימינסון

701 Harlem Avenue
Glenview, Glenview
847-998-1395 : טלפון 
847-998-9896 : בית
847-998-1395 : פקס
yishaya@sbcglobal.net : אימייל
www.ChabadOfGlenview.com : אתר 

 

Gurnee
הרב שלום טננבוים

6268 Formoor Lane
Gurnee
847-782-1800 : טלפון 
 847-247-4334 : טל' בבית
847-782-1800 : פקס
rabbi@ChabadOfGurnee.com : אימייל
www.ChabadOfGurnee.com : אתר


 

Highland
הרב יוסף שנוביץ

874 Central Avenue
Highland Park
847-266-0770 : טלפון 
 847-433-1567 : טל' בבית
847-266-0771 : פקס
www.ChabadHP.org : אתר

 

 

Lincolnshire
הרב שמואל כץ

16296 West Aptakisic Road
Lincolnshire
847-808-7770 : טלפון 
847-478-7770 : טל' בבית
847-808-0770 : פקס
 RabbiKatz@NWSchabad.com : אימייל
 www.NWSchabad.com : אתר

 

 

Naperville
הרב מנדי גולדשטיין

1935 Brookdale Road
Suite 115
Naperville
630-689-1387 : טלפון 
630-689-1387 : בית
ChabadNaperville@gmail.com : אימייל
www.ChabadNaperville.com : אתר

 

 

Northbrook
הרב מאיר ש. מוסקוביץ

2095 Landwehr Road
Northbrook
847-564-8700 : טלפון 
847-559-0655 : טל' בבית
www.ChabadNorthbrook.com : אתר

 

 

Oak Park
הרב ישראל לוין. 

5998 Conifer St.   : בכתובת
818-991-0991 : טלפון 
818-889-7971 : בית
818-707-1190 : פקס
www.ChabadOfTheValley.com/160118 : אתר

 

Oak Park
הרב יצחק ברגשטיין

טל   708-574-1253
טל בבית    708-524-1530

208-978-1430 : פקס

 

בית חב"ד צפון אוק פארק
הרב ישעיהו וורנר
15401 W Ten Mile Rd : בכתובת

248-872-8878 : טלפון 
248-547-9854 : בית
248-547-9854 : פקס
Peoria
הרב אלי לנזם

121 E Lake Avenue
Suite B
Peoria
309-692-2250 : טלפון
309-692-2250 : בית
309-692-1430 : פקס
 rabbi@ChabadPeoria.com : אימייל
www.ChabadPeoria.com : אתר

 

 
Riverwoods
הרב שמואל נוטיק

20550 W. Saunders Road
Riverwoods
847-444-1265 : טלפון 
 847-374-1270 : בית
 sNotik@obshina.com : אימייל

 

 

Skokie
הרב יוסף פויזנר

4059 Dempster Street
Skokie5201
West Howard Street  Skokie
847-677-1770 : טלפון 
 847-679-1684 : בית
 847-673-3487 : פקס
  rPosner@idtdna.com : אימייל
 www.SkokieChabad.org : אתר

 

 

Wilmette
הרב דוד פלינקנשטיין

2904 Old Glenview Road
Wilmette
847-251-7707 : טלפון

טל' בבית  847-251-4182
פקס'  847-251-5495
מייל  rabbi@ChaiCenter.com 
אתר   www.ChaiCenter.com 

 

 

Wilmette  המרכז היהודי שבחוף הצפוני 
הרב משה רייטמן

2841 Birchwood Ct
Wilmette
847-410-2066 : טלפון 
847-853-1238 : בית
info@OrSimcha.com : מייל
 www.OrSimcha.com : אתר
אוכל כשר באילינוימאפיות וקונדטוריות

·         Adina's Designer Cookies/BB's Bakery 
2835 W. Touhy 
Chicago

773-761-8805   טל

 

 

·         Breadsmith of Chicago 
1700 N. Wells 
Chicago, IL 60614 
312-642-5858
   טל

 

 

·         Breadsmith of Skokie 
3327 Dempster 
Skokie, IL 60076 
847-673-5001
   טל

 

 

 

·         North Shore Bakery 
2919 W. Touhy 
Chicago, IL 60645 
773-262-0600
   טל

 

 

 

·         Shalom Bakery 
1165 Arlington Hts. Rd. 
Buffalo Grove, IL

 847-808-9300   טל

 

 

 

 

·         Tel Aviv Bakery 
2944 W. Devon 
Chicago, IL 60659 
773-764-8877
   טל

 

 

 

מתוקים

·         Illinois Nut & Fantasia Chocolate 
3745 W. Dempster 
Skokie, IL 60076 
847-677-5777
   טל

 

 

·         Zelda's Sweet Shoppe 
4113 W. Main 
Skokie, IL 60076 
847-679-0033
   טל

 

 

 

Caterers/Drop Off/Carry Out

·         Danziger Kosher Caterers 
3910 W Devon 
Lincolnwood, IL 60712 
847-982-1818
   טל

 

 

·         Goldman-Segal Caterers 
3411 Church St. 
Evanston, IL 60203 
847-675-4060
   טל

 

 

·         Great Chicago Catering 
3149 W. Devon 
Chicago, IL 60659 
773-465-9030
   טל

 

 

·         Kirshner's Cuisine 
2939 W. Touhy 
Chicago, IL 60645 
773-465-6247
   טל

 

 

 

·         Kosher Gourmet 
3552 W. Dempster 
Skokie, IL 60076 
847-679-0597
   טל

 

 

 

·         Michael C's Catering & Carryout 
6411 W. Dempster 
Skokie, IL 60076 
847-673-3663
   טל

 

 

 

·         Shallots Bistro 
4741 W. Main 
Skokie, IL 60076 
847-677-3463
   טל

 

 

 

·         Spertus Institute 
610 S. Michigan Ave. 
Chicago, IL 60605 
312-322-1700
   טל·         Tein Li Chow 
2485 W. Howard 
Evanston, IL 60202 
847-328-4642
   טל

 

 

·         Yitzy's Catering 
2931 W. Jarlath St 
Chicago, IL 60645 
773-716-8676
   טל

 

 

 

מסעדות

 

חלבי ודגים

 

 

·         Da'Nali's 
4032 Oakton 
Skokie, IL 60076 
847-677-2782
   טל

 

 

 

·         Bagel Country 
9306 Skokie Blvd. 
Skokie, IL 60077 
847-376-3030
   טל

 

 

·         B. B.'s Bagels 
2835 W. Touhy Ave. 
Chicago, IL 60659 
773-761-8805
    טל

 

 

 

·         Good Morgan Fish 
2948 W. Devon 
Chicago, IL 60659 
773-764-8115
   טל

 

 

·         Malibu Pizza & Pasta 
3353 Dempster 
Skokie, IL 60076 
847-679-4030
   טל

 

 

·         Main Pizza 
4209 Main St. 
Skokie, IL 60076 
847-568-9920
    טל

 

 

·         Slice of Life 
4120 W. Dempster 
Skokie, IL 60076 
847-674-2021
   טל

 

 

 

·         Malibu Pizza & Pasta 
3353 Dempster 
Skokie, IL 60076 
847-679-4030
   טל

 

 

 

 

 

·         Tel Aviv Kosher Pizza 
6349 N. California 
Chicago, IL 60659 
773-764-3776
    טל

 

 

מסעדות בשריות

 

·         Hy Life Bistro 
4120 W. Dempster 
Skokie, IL 
847-674-2021
    טל

 

 

 

·         Ken's Diner 
3353 Dempster 
Skokie, IL

847-679-4030   טל

 

 

 

·         Great Chicago Food & Beverage 
3149 W. Devon 
Chicago, IL 
773-465-9030
    טל

 

 

 

 

 

·         Metro Klub 
733 W. Madison 
Chicago, IL 
312-602-2104
   טל

 

 

 

·         Mizrachi Grill 
215 Skokie Valley Rd 
Highland Park, IL 
847-831-1400
    טל

 

 

 

 

·         Taami 
2931 W. Touhy 
Chicago, IL 
773-465-6600
   טל

 

 

 

·         Ta'boun Grill 
6339 N. California 
Chicago, IL 
773-381-2606
    טל

 

 

 

 

·         Sandwich Club 
7507 W. Oakton 
Skokie, IL 
847-677-6020
    טל

 

 

 

 

·         Shallots Bistro 
4741 W. Main St. 
Skokie, IL 

 

 

·         Spertus Café by Wolfgang Puck 
610 S. Michigan Ave. 
Chicago, IL 
312-322-1700
    טל

 

 

 

 

·         Tein Li Chow 
2485 W. Howard 
Evanston, IL 
847-328-4642
    טל

 

 

 

 

 

 

 

חנויות לממכר בשר ודגים

 


·         Romanian Kosher 
7200 N. Clark 
Chicago, IL 
773-761-4141
   טל

 

 

·         Moshe's New York Kosher 
2900 W. Devon 
Chicago, IL 
773-338-3354
    טל

 

 

 

·         Good Morgan Fish 
2948 W. Devon 
Chicago, IL 
773-764-8115
    טל

 

 

 

 

·         Hungarian Kosher Foods 
4020 Oakton 
Skokie, IL 
847-674-8008
   טל

 

 

 

·         Kosher Korner in the Garden Fresh Market 
275 Skokie Blvd. 
Northbrook, IL 
847-272-0300
   טל

 

 

 

·         Srulie's Essen Delicatessen 
8170 McCormick 
Skokie, IL 
847-676-3333
    טל

 

 

 

 

 

 

סופרמרקטים

  

·         Kol Touhy 
2923 W. Touhy 
Chicago, IL

773-761-1800    טל

 

 

 

 

·         Hungarian Kosher Foods 
4020 Oakton 
Skokie, IL 
847-674-8008
   טל

 

 

·         Moshe's New York Kosher 
2900 W. Devon 
Chicago, IL 
773-338-3354
   טל

 

 

 

·         Jewel Food Store 
2485 W. Howard 
Evanston, IL 
847-328-9791
   טל

 

 

 

·         Kol Tuv 
2938-40 W. Devon 
Chicago, IL 
773-764-1800
   טל

 

 

 

 

 

·         Jewel Food Store 
1600 W. Deerfield 
Highland Park, IL 
847-579-0872
   טל


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים